MenarInI TÜRKİYE

Merkez:
Maslak Ofis Binası (MOB) Maslak Mahallesi, Sümer Sokak, No: 4, Kat: 7-8 Sarıyer 34485 İstanbul
Üretim Tesisi:
Davutpaşa Caddesi, No: 12, Topkapı 34010 İstanbul
T: +90 212 467 11 11
F: +90 212 467 12 12

A_Menarini_IE

 

DAVRANIŞ KURALLARI

Menarini Group, ”Davranış Kuralları”nı etik davranışı teşvik etmek, yasa ve düzenlemelere uyumu garanti etmek ve uygunsuz ve yasa dışı davranışların rapor edilmesini kolaylaştırmak amacı ile hayata geçirmiştir. Menarini Group Şirketleri tarafından gönüllü olarak uygulanan kurallar; çalışanlara, hastalara, iş ortaklarına ve geniş anlamda topluma (örn. paydaşlar) karşı olan yükümlülüklerinin somut bir ifadesi olarak “pozitif davranış” ilke ve kurallarını belirlemektedir.

 

Global Rüşvetle Mücadele Politikası

Menarini Türkiye olarak, tüm faaliyetlerimizi rüşvete ve yolsuzluğu karşı "sıfır tolerans" prensibi ile en yüksek etik standartlara ve yasal mevzuata uygun şekilde yürütmekteyiz.

 

Global İhbar Politikası

Menarini Türkiye,  çalışanlarının ve diğer tüm paydaşların etik ilkelere ve mevzuata uygun olmadıklarını düşündükleri durumları veya
bu husustaki endişelerini dile getirebilmeleri için  kurumsal bir bildirim  kanalına sahiptir.
Bu kanal üzerinden  bildirimlerinizi isimsiz olarak ve misilleme korkusu olmadan yapabilirsiniz.Tüm bildirimler  adil bir şekilde ele alınacak, uygun şekilde yetkili birimlerimiz tarafından gözden geçirilecek ve kesin bir gizlilik içinde incelenecektir. İncelemenin sonucuna göre, gelecekteki ihlalleri önlemek için gerekli aksiyonlar ve düzeltici tüm tedbirler  alınacak ve gerekli olması halinde uygun  yaptırımlar uygulanacaktır.

Aşağıda yer alan bağlantı linki ile, üçüncü taraf internet sitesine erişim sağlayacaksınız. Menarini Türkiye, bu tür internet sitesinin içeriklerinden (içlerinde bulunan bağlantılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere),
bu sitelerdeki değişikliklrden ya da güncellemelerden  hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü taraf internet sitesine  erişim ve kullanım, ziyaretçinin kendisine aittir ve ilgili internet sitesinin kullanım koşullarına tabidir. 
 

Scroll Top