Menarini Türkiye olarak, her günümüzü bize hayat veren ve iş yapma anlayışımızı şekillendiren 10 değerimize bağlı olarak yaşarız.

Biz, parçası olduğumuz değerlerimizi günlük çalışmalarımızda hayata geçirir, bu değerlere bağlı bir kültürle ve anlayışla hareket ederiz.

“İnsan için değer” üretmek misyonu, Menarini Türkiye’de yapılan her işin odağında yer alır.

Önceliklerimiz ve değerlerimizin anlamını keşfetmek için aşağıdaki değerlerimizden birini seçebilirsiniz.


ADANMIŞLIK VE BAĞLILIK

icona_dedizione_colore
İşimizi tutku, irade ve paylaşımla yaparız, adanmışlık firmamızın DNA’sındadır.
Menarini Türkiye çalışanları iş hayatında büyük başarılar elde etmek için güçlü bir kararlılık ve adanmışlıkla çalışır.

İNSAN ODAKLILIK

icona_centralita_persona_colore
İnsan odaklılık bizim en önemli değerimizdir. Kimliğimizi ve geleceğimizi oluşturur.
Menarini Türkiye çalışanları, değerlerimizi yaşayanlar ve yaşatanlardır: Birlikte değerlerimizi yaşar ve büyütürüz.

MÜKEMMELLİK

icona_eccellenza_colore
Günlük çalışmalarımızda amacımız, sadece üst sınırlarımıza ulaşmak değil onları aşmaya çalışmaktır. Yarattığımız değeri arttırmak için çıtamızı sürekli olarak yükseltmeye devam ederiz.
Menarini Türkiye çalışanları sürekli olarak daha iyisini gerçekleştirmek için çalışır ve yüksek değer üretmeyi hedefler.

ETİK DEĞERLER VE ŞEFFAFLIK

icona_eticita_trasparenza_colore
Çalışma süreçlerimizde en yüksek ahlaki değerleri uygularız. Etik olarak doğru olan davranışları uygulama, teşvik etme ve yayma kararlılığı ile çalışırız.
Menarini Türkiye çalışanları sahip oldukları sorumlulukların farkındadır ve güçlü bir etik anlayışı taşır. İş yapma şeklimiz şeffaflık üzerinde yükselir ve yarattığımız ekosistem içindeki tüm paydaşlarımıza saygı duyarız. 

HASTA ODAKLILIK

icona_focalizzazione_paziente_colore
Kimliğimizin doğası hasta odağımız ile belirlenmiştir. Tüm eylemlerimiz bu temel değerden esinlenir.
Menarini Türkiye çalışanları, sağlığı ve yaşam kalitesini iyileştiren ürün ve hizmetlerle hasta ihtiyaçlarına çözüm sağlar.

YENİLİKÇİLİK

icona_innovazione_colore
Dünyaya geniş olasılıkların bulunduğu penceren bakarız; yaratıcılık, girişkenlik ve değişim cesareti seçimlerimizin arkasındaki itici güçler olarak yenilikçilik değerimizi besler.Bizim için yenilikçilik her başarının anahtarıdır.
Menarini Türkiye çalışanları, her hastalığa bir tedavi sunma hayali ile yaşarlar.

ÇOK KÜLTÜRLÜ KİMLİK

icona_multiculturalita_colore
Bugün biz 5 kıtada 136 ülkeden insanın buluştuğu “çok kültürlü bir aileyiz. Binlerce kişi, tek bir ekip olarak nasıl insan hayatını iyileştireceğimizi, birlikte bu dünyada nasıl fark yaratacağımızı hayal ederiz.
Menarini Türkiye çalışanları sadece Türkiye değil, aynı zamanda bir dünya vatandaşlarıdır.

SORUMLULUK

icona_responsabilita_colore
Menarini’yi temsil eden çalışanlar olarak her birimiz sorumluluk duygusuna değer veririz.
Menarini Türkiye çalışanları olarak her zaman bir fark yaratmak amacıyla çalışırız.

DAYANIŞMA

icona_solidarieta_colore
İnsanlara fırsat ve ihtiyaçlara karşılık vermek için çalışırız.
Menarini Türkiye çalışanları ihtiyacı olanlara cevap vermenin değerini bilir.

ÇEVREYE DUYARLILIK

icona_tutela_ambiente_colore
Çevremizin, dünyamızın korunmasına yönelik kişisel ve kolektif bir farkındalığımız vardır ve bunun gelişmesi ve yayılması için çalışırız.
Menarini Türkiye çalışanları kendilerini doğanın bir parçası olarak görür ve yaptıkları ile doğayı sahiplenir.

Değerlerimiz

Menarini Türkiye
Tarihçe

100 yıldan uzun zaman önce küçük bir tahlilhanede faaliyete başlayan İbrahim Etem hikayesi...

Menarini Türkiye
Hakkımızda

Misyonumuz, “insan için değer” üretmek...

Menarini Türkiye
Değerlerimiz

Önceliklerimiz ve değerlerimizin anlamını keşfetmek için...


Dünyada Menarini

Menarini Grub’un diğer ülkelerdeki faaliyetlerini görmek için.
Scroll Top